Profil » Detail

Arti dan Lambang PKK

1. BENTUK

      Akolade melingkar segilima memiliki arti Pancasila sebagai azas Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Bentuk ini terdiri dari gambar-gambar:

 1. Bintang
 2. 17 butir kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi
 3. Akolade melingkar
 4. Rangkaian mata rantai
 5. Lingkaran putih dengan tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berwarna Hitam
 6. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga.

 

2. WARNA

      Warna lambang terdiri dari :

 1. Warna Dasar Lambang adalah Biru Benhur
 2. Warna Kuning yang dimaksud adalah Warna kuning Emas untuk:
 • Gambar Bintang
 • Gambar Padi
 • Gambar Rantai
 • Gambar Kelopak Bunga Kapas
 • Gambar Tangkai Padi dan Tangkai Kapas
 • Gambar Akolade segilima

Catatan:

Khusus yang dicetak diatas logam warna kuning kunyit dan Akolade segilima dasar logam.

 

 1. Warna putih yang dimaksud adalah:
 • Putih Perak untuk:
 1. Gambar 10 ujung tombak dalam lingkaran paling dalam
 2. Gambar akolade melingkar
 3. Gambar Bunga Kapas
 4. Delapan sikmpul pengikat tangkai padi dan kapas

 

 • Putih Kapas untuk:
 1. Lingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 2. Bunga kapas khusus yang dicetak pada logam

3. ARTI

    1. Warna

 • Biru melambangkan suasana damai, aman, tentram, dan sejahtera
 • Putih melambangkan kesucian dan ketulusan
 • Kuning melambangkan cita-cita
 • Hitam melambangkan kekekalan/keabadian

 

     2 Komponen

 • Segitiga, melambangkan Pancasila sebagai dasar/azas Gerakan Peberdayaan dan Kesejahteraan
 • Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 • 17 butir kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir padi melambangkan kemerdekaan RI dan
 • Akolade melingkar, melambangkan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan peraksara serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik
 • Rangkaian Mata Rantai, melambangkan masyarakat yang terdiri dari Keluarga-keluarga sebagai unit terkecil yang merupakaan sasaran Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga
 • Lingkaran Putih, melambangkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan
 • 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga, melambang Gerakan Masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Arti Keseluruhan :

Pemberdayaan Pdan Kesejahteraan Keluarga (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) yang merupakan Gerakan Nasional untuk Pembangunan Keluarga berazskan Pancasila dan UUD 1945 serta bertaqwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan da membina masyarakat dengan melaksanakan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana aman, damai, tertib, tentram, Makmur, dan sejahtera dalam ikatan Negara Kesatuan Repiblik Indonesia

Bagikan: